2024/07/13     ז' תמוז התשפ"ד

כתב יקבים ויין

באתר "חרדים 10" www.ch10.co.il

ובאתר "סנהדרינק"  www.sanedrink.co.il

הטורים שמתפרסמים שם, זוכים לביקורת, הערות, והוספות של הקוראים והכל נמצא גם פה.
אני גם מסקר אירועי יין ביקבים גדולים וקטנים לצורך כתבות פרסום ותדמית.

852