2024/05/19     י"א אייר התשפ"ד

פסח תשפ"א

הרשו נא לי להעתיק שתי שורות מהגדה של פסח

א _ מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו ואומר:

ב _ "והיא שעמדה לאבותינו ולנו".

מי ומה זו ה'היא'? ההסבר הפשוט והנכון הוא, שהכוונה לאיזושהי הבטחה שאינה מוזכרת לפני כן.

אפשר ללקט כמה וכמה הסברים מאירים, מתוך עשרות ההגדות שמדף ספרי הקודש התברך בהן.

נציע גם אנו הסבר אחד שכמובן קשור לפינה הקבועה שלנו, לשמו הקדמנו את שורה א' שלפני 'והיא שעמדה', נושא 'כיסוי המצות' אינו מעיקר הדין, ויש עליו כמה שאלות מעניינות, כגון: האם מפת ניילון שקופה נחשבת ככיסוי, הספק והצדדים ברורים. וכן שאלה נוספת: האם מותר לקצה המצה להציץ מהכיסוי.

יש כאן משהו מפעים, הכיסוי הרי אינו מעיקר הדין, וראה זה פלא, כמה מקפידים עליו, ואף מבררים על פרטים צדדים, משתדלים לעשות הכי טוב שאפשר, אפילו דברים שאינם עקרוניים, זה מה שעמד לאבותינו ולנו, הידורי המצווה, השתדלות לקיים הכל נכון, ולא להיות 'ראש קטן', העושה רק את המינימום.

ישנו כלל  'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא' דהיינו שכר המצוות שמור לעולם הבא, אבל על הידורים הגולשים מהמצווה כן משלמים בעולם הזה (כתבי רמב"ן אמונה ובטחון עמ' שע"ה). כשאנו מהדרים על מזון משובח, אנו בעצם נמצאים בפלונטר, כי אנו מתכוונים אל הבטן ומדברים גבוהה גבוהה על כבוד שבת וחג.

אז מצאתי כזה סוג פלונטר, ושם כתוב גם הפתרון. ישנו כלל שהמתפלל על חברו, והוא עצמו גם כן זקוק לאותה ישועה, התפילה שלו על חברו תתקבל (ב"ק צב/א), כי הוא מתעלה מעל עצמו ומבקש עבור זולתו. על זה מצא מישהו פטנט; שני אנשים הזקוקים לישועה זהה, יתפללו זה על זה. על כך הציגו שאלה: "הרי זה נראה כמו תרגיל"! זה כאילו שכל אחד מתפלל על עצמו, ומנסח את זה במילים של כאילו על השני. אך מבואר בספרים הקדושים, שאם אומרים שזה עבור השני, ובלב זוכרים שיש תרגיל ומתכוונים לעקוף אותו ולהיות ישר, אפילו אם זה לא מצליח לגמרי, אבל הרצון הזה מעניק לתפילה ההיא את מלא העוצמה שיש לתפילה על הזולת.

מה שנכון שם נכון גם בכיבוד שלחן השבת והחג, אנו אוהבים את עצמינו, אבל אם כשאנו קונים לכבוד שבת וחג, נזכור שאנו רוצים לכבד את ה' ואת מצוותיו, אז גם אם זה לא יצליח לנו לגמרי, והכבוד העצמי יציג נוכחות, עדיין העקרון הוא לטובת כבוד המצוות.

סביר להניח שביום חמישי או שישי כשתראו את המאמר הזה, מזווה היין יהיה כבר מלא בברכת ה', תהילה לא-ל.

לי נותר לאחל לכל הקוראים ולכל בית ישראל, פסח כשר ושמח,

שבת שלום וחג שמח

שרגא - אתר היין הכשר