2021/09/25     י"ט תשרי התשפ"ב

החזו"א והסטייפלר בהבדלה

סיפר הר''ר ישראל יוסף שפירא זצ''ל

שהיה נוכח אצל מרן החזון איש זצוק"ל בצאת השבת בעת שהבדיל על היין, והיו הילדים עומדים בתור, והיה מרן החזו''א משקם יין מכוס ההבדלה, והעידו שלא היה קורה שילד לא קיבל! היתה במקום ילדה קטנה של אחד מן הת''ח מתלמידי מרן החזו"א שנדחקה אף היא לשתות מן היין. ואמר לה אביה: "אם תשתי, יגדל לך זקן!"... מרן החזו''א ששמע את הדברים חייך ואמר: ''לעולם יש טעות", לא מי ששותה גדל לו זקן, אלא מי שגדל לו זקן הוא שותה..."

ב'ארחות רבינו' על מרן הסטייפלר זצוק"ל מסופר: בשנת תשל''ג אמר מו''ר זצוק''ל שאינו רוצה שרבים יבואו לשמוע אצלו הבדלה. והוסיף שבכל מוצ"ש באים אליו כשלושים עד חמישים בחורי ישיבה, ומסתכלים על תנועותיו כמו על 'רבי', והוא אינו רבי רק 'אדם זקן', ומה רוצים ממנו... לכן כשיבואו להבדלה, לא יבדיל אלא יחכה עד שילכו, או שייכנס לחדר לבד ויבדיל לעצמו. וכן אמר שלא ייתן לשום נכד לשתות את היין, רק ישתה בעצמו. ואף שקשה לו, יטביל מזונות ביין וישתה.

הרב א' הכהן

יתד נאמן מוסף שב"ק פרשת נח תשע"ז