2021/09/26     כ' תשרי התשפ"ב feed-image Feed Entries

שמעתי מר' פסח בנו של ר' יוסף מקאמינקע שהבעש"ט היה בדרך לעיר אחת ושמע כרוז שיתאכסן בבית פלוני, ובא לבית הנ"ל ולא רצו לקבל אותו על האכסניה הלז, מחמת שהילד של בעל הבית היה חולה מאוד.

קרא עוד

רבי נפתלי מרופשיץ, היה צדיק יסוד עולם ותלמיד חכם גדול והיה ידוע במידת הענוה. חמיו היה עשיר גדול וסחר ביינות,

קרא עוד

בימי הבעש"ט היה עני גדול ומדוכא ביסורים. והיה מסתפק במה שיש לו. וכל ימיו לא דאג ולא נאנח ואמר "גם זו לטובה". הבעש"ט הקדוש ראה ברוח הקודש אשר להעני הזה מוכן לפניו עושר גדול זה כ"ב שנים.

קרא עוד

פעם נסע הבעל שם טוב עם תלמידיו בדרך לא סלולה אלא הסוסים דהרו לבדם דרך שדות ויערות, באמצע היער נעמדו הסוסים וזה היה סימן שעליהם לשהות במקום.

קרא עוד

 

שנה אחת בחודש טבת חלם רבנו חיים בן עטר זיע"א, ה"אור החיים" הקדוש, חלום, ובחלומו הוא רואה כי גזירה חמורה נגזרה על בני ישראל הדרים באחת ממדינות הים. בכה רבנו, התפלל וצם ימים רבים לביטול הגזרה המרה.

קרא עוד