2022/08/17     כ' אב התשפ"ב

חורף תשפ"ב בכרמי יקב רמת הגולן

רמת הגולן נצבעה בלבן

והמצלמות של יהודה ויינברג בכרם אודם

ומשה פשרמן בכרם בראון

תיעדו את התמונות הנפלאות שלפניכם

5876432111