2021/04/16     ד' אייר התשפ"א

פרשת וישב תשע"ח, יקב מוני, נחל.

PETIT VERDOT יקב מוני, נחל, פטי וורדו

'גפן' - כוס תרעלת הרשעים

שר המשקים חלם על גפן עם אשכולות ענבים. החלום הזה מתמקד בגלות ובגאולה (חולין צב/א). האשכולות אשר בסיום החלום שייכים כבר לגאולה, והם אשכולות העונש לרשעים שיבוא עם סיום הגלות. זה מתאים לנאמר על שלוש הכוסות בחלום שר –המשקים:

א _ "ו'כוס' פרעה בידי, ואקח את הענבים ואשחט [=אסחט] אותם אל

ב _ 'כוס' פרעה, ואתן את

ג _ ה'כוס' על כף פרעה" (בראשית מ/יא). יש שם גם כוס רביעית, שיוסף אמר לשר המשקים: "ונתת כוס פרעה בידו" (בראשית מ/יג). כוס זו אינה חלק מהחלום, ולא מדברת על עונשי פרעה, אלא היא "כוס הישועות" של בני-ישראל במצרים. וכן כוס חמישית, היכן שבפועל הוא נותן לפרעה, אבל כאן לא סופרים את הכוסות המוזכרות בפרשה, אלא רק בחלום, ששולח אותנו להרבה שנים קדימה.

א _ כוס התרעלה ששתתה מצרים בימי משה רבינו, בעשר המכות ובטביעתם בים -סוף (כמבואר בחומש). על פי החשבון לקו המצרים מאתים וחמשים מכות (הגדה של פסח). כולן כלולות בהגדרה הקצרה: "כוס של פרענות". זוהי הכוס האחת _ המלאה וגדושה במאתים וחמשים מכות קשות וגדולות. אכן בחלום ראה שר המשקים שלשה 'אשכולות', כל אחד ואחד מהם הוא "אשכול עונשים".

ב _ עוד כוס שתתה מצרים בימי פרעה נכה, כאשר נכבשה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל (ירמיהו פרק מ"ג, יחזקאל פרקים כט -לב).

ג _ הכוס השלישית שעתידה מצרים לשתות עם כל האומות בימות המשיח, בזמן המשפט הכללי שיערוך ה' עם כל הגוים על שהציקו לעם ישראל בכל הדורות (כמבואר ביחזקאל כח/כו ובפרק לח). שם יהיה לרשעים עונש יותר משמעותי ממכות מצרים, ולבני ישראל תהיה גאולה הרבה יותר משמעותית, ככתוב: "ברגע קטן עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך, אמר גואלך ה'" (ישעיהו נד/ז -ח). אכן בגלל גודל הגאולה העתידית ועוצמתה, עתיד הזכרון של גאולת מצרים לדעוך קצת ולהיות משני (ברכות יב/ב: "שעבוד מלכויות עיקר וגאולת מצרים טפילה לה").

כשאנחנו מדברים על ארבעת או חמשת הכוסות היין ששר המשקים הגיש ומזג, צריך להדגיש ולומר שכשמארחים אורחים חשובים ומגישים יין לשולחן החשבון שצריך לעשות הוא, בקבוק יין לכל ארבעה\חמשה אנשים, ובמזג אוויר כזה מתבקש להתחמם עם יין אדום טוב, אז זה לא חכמה ללכת לחנות לקנות יין ב200 ₪ כל הסיכויים שהוא יהיה אפילו יותר מטוב.

אני רוצה להמליץ השבוע דווקא על יין לא יקר.

לאחרונה טעמתי את היינות של 'יקב מוני' מסדרת 'נחל' מחירם סה"כ 55 ₪ ה'פטי וורדו' לדעתי מתעלה על הסידרה הזו. היין התיישן כחצי שנה בחביות עץ אלון. צבע היין אדום נוטה לסגול, ריחות וטעמים של פירות יער בשלים ומעט ניחוח קלוי מהחבית. יין נפלא במחיר הוגן לחלוטין.
כשרות: רבנות מטה יהודה, בד"ץ בית יוסף, וכשרות ה .O.K
לחיים
שבת שלום
שרגא

לעמוד היקב