2017/06/29     ה' תמוז התשע"ז

באיזה מקרה צריך להעביר את היין לגביע אחר לפני קידוש?

 

קרא עוד

 

אדר תשע"ז מהדורה שלישית עם תיקונים והוספות

קרא עוד

 

מה פשר הכיתוב שעל יין ומיץ ענבים – "ברכתו הגפן גם לדעת הבית יוסף"?

קרא עוד

 

אין מבטלין איסור לכתחילה בייצור היין

קרא עוד