2018/05/22     ח' סיון התשע"ח

פרשת נשא תשע"ז, יקב שירן, החזן.

2יקב שירן, החזן 2013

פרשת השבוע מתארת את הנזיר, גם כקדוש וגם כחוטא. חז"ל מבארים שההבדל הוא, אם הוא עקבי, והצליח לבצע את נדרו, או שהוא נכשל באמצע (נזיר ג/א).

היודע למלא התחייבויות, יכול למזוג לעצמו מידה מבוקרת של יין, על כן מוצאים אנו בחז"ל, על אחד החכמים שהיה לו קשה נושא הלכתי, הוא הכריז בבית המדרש: "מי שיבאר לי את זה, אשקה אותו קונדיטון" [=יין עם תבלינים] (תל' ירוש' יבמות נח/ב).

ככל שכזו הבטחה נשמעת יפה, היא מצלצלת עוד יותר יפה במוצאי חג מתן התורה, שנמשלה ליין, ועל הר סיני נאמר: "הביאני אל בית היין" (שיה"ש ב/ד).

זה מבקש ואף דורש, שהפעם לשם שינוי, נהדר על יין קצת יותר משובח, ממה שאנו רגילים בכל שבתות השנה. נמזוג אותו אל הכוס חצי שעה לפני השתיה, נריח ונטעם על קצה הלשון, וננסה לדמיין אווירה של "בית היין", שכל העובדים שם ספוגים בריח של יין, ואחר כך נזכור שזה רק משל, והנמשל הוא להיות ספוגים בריח של התורה.

יינות זולים לא יצליחו לעורר לנו את הדמיון, ואילו ביין משובח יהיה לנו מבחן, אם אנו מתלהבים רק מהיין, או יודעים לעצום עינים ולהפליג בהערכה וגעגועים, אל מי שספוג כך בתורה ובמצוות.

לשם כך חשבתי לכבודכם על יין מבלנד\ערבוב\ממסך מיוחד ושונה; מרלו, קברנה סוביניון ומעט גראנש, יין של יקב משפחתי בשם "יקב שירן" ששוכן באפרת.

ליין קוראים "החזן 2013" והיין נעשה "לכבודו של אבא" כלשון התווית: אבא מתקרב לשנתו ה-85 (עד 120). אבא "חזן" זמר אופרה ומוזיקאי בעל קול נדיר, לאבא מנעד קולות וסגנונות רחב. וכך מעיד על עצמו אלי היינן ובעל היקב: מאבא לא ירשתי את הכישרון המוזיקאלי, אך כנראה את חדוות היצירה.
ואכן "החזן 2013" יש בו ריחות וטעמים מיוחדים ושונים, והגראנש נותן לו כיוון שונה ממה שאנחנו מכירים.

לחיים
שבת שלום
שרגא

לעמוד היקב