2018/05/22     ח' סיון התשע"ח

פרשת תזריע מצורע תשע"ז, יקב אבידן, תג אדום.

tag adom16יקב אבידן, תג אדום 2014

בפסוקים הראשונים של הפרשה נאמר: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב/ג).

בכל סעודת ברית, מלבד היין שמגישים לאורחים כיד המלך, גם בשולחנו של המוהל עומד בקבוק יין, שנועד לשלושה תפקידים. המוהל מקנח בו את ידיו ואת פיו, אחר כך טובל חתיכת גזה רפואית ביין ונותן לתינוק, כשאומרים לו "בדמיך חיי", ואחר כך כשהסבא או הרב מברך את התינוק וקובע לו שם, הוא עושה זאת על כוס יין.

בפעם הנוספת פוגשים אנו את היין בבר-המצוה של הילד, כשמכבדים אותו בברכת המזון, והוא מזמן על היין.

אחר כך עורכים את הנישואין על כוס יין, שהחתן והכלה מתבקשים לטעום ממנו, וכן בברכת-המזון מוזגים להם עוד שתי כוסות יין.

הנה הפרוש הפרקטי לברכה: "כשם נכנס לברית, כן יכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים".

את הכל ילווה היין, ולא רק זאת, אלא גם אחר מאה ועשרים השנים, כשהאבלים מעלים את זכרונו הטוב של הנפטר, קובעת המסורת שבבית אבלים שותים יין (משלי לא/ו. כתובות סט/ב).

חשוב לציין פרט עקרוני זה, כי אנו רואים שהיין מלווה את היהודי מיום היוולדו, עד יום מותו ואף אחר כך, ובכל זאת לאורך כל ההיסטוריה, היו הגויים שיכורים, ולא היהודים, כי תמיד השכלנו לשתיה מבוקרת ומתונה.

הפעם בחרתי לכתוב על "תג אדום" שהוא יין מצויין של "יקב אבידן"

בלנד של 82% קברנה סוביניון, 12% סירה ו6% פטיט ורדו.

מכמה כרמים,  הקברנה והפטיט ורדו מגיעים מבנימין והסירה מכרם בן זמרה.
היינות התיישנו במיכלים ובחביות צרפתיות שאינן חדשות זאת כדי לשמור על רעננות וטעמי הפרי.

14.5% אלכוהול. מחיר 60 ₪

כשרות:בד"ץ בית יוסף.

לחיים ושבת שלום

שרגא