2018/05/22     ח' סיון התשע"ח

פרשת צו תשע"ז, יקב רקנאטי, קריניאן פרא.

Carignan pereצילום: בועז לביא

יקב רקנאטי, קריניאן פרא, 2014

בפרשת השבוע נאמר: "אש על המזבח תוקד בו" (ויקרא ו/ה).

כבר סיפרנו לכם לא פעם, שיינן צריך להיות גם אגרונום. למי שיש ערוגת פרחים בחצר, חושב שתפקיד האגרונום הוא לראות את סוגי המחלות התוקפים את הפרח, ולהציע את ההדברה הנכונה, כי זוהי הפגישה היחידה שלנו עם האגרונום במשתלת הצמחים.

למעשה כדי להיות אגרונום, צריך לדעת בוטניקה, פיזיקה וכימיה, כי הם כלולים זה בזה. הפעם אציע לכם עוד משהו שאגרונום צריך לדעת.

בפרשת השבוע מוצאים אנו את "קרבן העצים", גם בסידור הוא מופיע ברשימת הדברים שיש להם סדר מאורגן. חומר הגלם של קרבן זה, יכול היה להיות מגוון באופן עקרוני, אבל הקפידו להביא בעיקר ענפי תאנה, שאותה בין כך ובין כך קוצצים ומדללים בה ענפים רבים. במשנה ישנה הדגשה שלא להשתמש בענפי גפן (תמיד ב/ג, ובגמרא דף כט/א).

בגמרא ובמפרשי המשנה ישנם כמה וכמה הסברים, לפסול את זמורות הגפן מלשמש כעצי הסקה. הצעה אחת אומרת משום 'דקטרי', כלומר: יש בהם קשרים, שם נותרת לחות המוציאה עשן בשעת השריפה. אכן 'קוטרא' הוא גם עשן.

הכורמים היו נוהגים לשרוף את כל גזם הגפנים, כדי להשמיד את כל הפרזיטים המיותרים הנדבקים על הענף, שלא יתרבו בכרם, ואכן, בעבר עונת הגיזום הייתה מלווה  בעשן אופייני סביב הגפנים. החכמים הבינו שאם זה עשן של כילוי, הוא אינו מתאים לבית המקדש.

הפעם אנו ממוקדים דווקא בענפים והזמורות, ואספר לכם שלא את כל שיחי הגפן מגדלים ומדלים בצורה שווה.

ההדליה של הזן 'קרניאן' דומה לגביע, יש לו גזע מאד קטן ונמוך, וממנו מתפרצים ומתפזרים חמישה ענפים וזמורות כלפי מעלה, כך שמחוץ לכרם, בכלל לא רואים את הגזע, אלא רק ענפים, כאילו שזה צמח חד-שנתי.

ענבי הקרניאן מאופיינים בגידול פרא, וכשלא מטפלים בכרם כמו שצריך, היבול מאוד גדול וממילא הענבים והיין שיוצאים מהם ברמה נמוכה, אבל כשעושים מהם יין באופן הנכון, היין יוצא איכותי ומוצלח, לכן הפעם אמליץ על יין "קריניאן פרא" של 'יקב רקנאטי', אחד מתוך ארבעה בסדרת הזנים הים-תיכוניים. הוא כמובן 100% קריניאן, 14% אלכוהול ומחירו כ- 130 ₪.

שבת שלום

לחיים

שרגא

 

לעמוד היקב