2022/05/24     כ"ג אייר התשפ"ב

פרשת כי תשא תשפ"א, בלנד השמחה.

פרשת כי תשא תשפ"א, בלנד השמחה

בתחילת הפרשה אנו מוצאים ברכה "ולא יהיה בכם נגף". הבן איש חי זצ"ל מצביע על כך ש'נגף' - קללה, ו'גפן' - ברכה, הן אותן האותיות, גם כאן וגם כאן נמצאת האות ג', והאותיות נ' פ' מתחלפות.

תחילה כרטיס ביקור קצר על משמעות האותיות:

ג' = גומל חסדים. האות ג' נראית כמי שעושה פסיעה קדימה, ומושיטה  את יד קדימה, זהו גומל החסדים, וה'קדימה' זה לעבר האות ד' שבאה אחריה, שגומל החסד מבקש להעניק תרומה לדל.

פ' = פה, כניסה\פתח. ף' סופית  = פה פתוח.

נ' = נאמנות. ן' סופית = נאמנות כפולה (שבת קד/א).

מכאן לפרשת השבוע: 'גפן'  - ברכה, 'נגף' - קללה, כיצד זה בא לידי ביטוי? הנה בבקשה: כאשר ג' מתקדמת אל פ' כפוף, סגור ושתקן, היד נותנת צדקה והפה נותר סגור, כלומר: מתן בסתר, מגיעה צדקה מהודרת אל האות נ' הרומזת על נאמנות, ן' סופית ארוכה וישרה, זו נאמנות כפולה, הנה ברכת הגפן, זוהי 'צדקה תציל ממוות' (משלי י/ב), אומרים חז"ל: "אפילו ממוות, וכל שכן מצרות קטנות יותר" (שבת קנו/ב).

אבל אם זה מתחיל עם נ', כאשר עדיין לא הייתה האות ג', הוא כבר קופץ לספר על תרומות ועל הנדיבות המופלגת שלו, לעת עתה העניים עדיין לא ראו מאומה, אבל תמונות, רעש וצלצולים יש למכביר. ואחר כך באופן טבעי יש ף' פתוחה, מְדַבֵּר ומספר על גודל נדיבות הלב, על זה נאמר: "נשיאים [עננים] ורוח וגשם אין, איש מתהלל במתת שקר" (משלי כה/יד. 'אמרות' מעיין השבוע כי תשא). אז מה שנשאר זה נגף.

חשוב לזכור רעיון זה דווקא כשמניחים בקבוק יין משובח על השלחן, כי הרמב"ם אומר שהמכבד את שלחן השבת והחג שלו, ולא דואג שגם לעניים יהיה אוכל, זו אינה שמחת שבת וחג, אלא "שמחת כריסו". אז שכולנו נשמח ונשמח בלב שמח.

נשאר לכם די יין מפורים? אם כן איני צריך להמליץ שום דבר, אבל אני כן ממליץ לגמור את כל הבקבוקים הפתוחים, עוד מעט פסח, ולא נוכל להניח על השלחן את מה שהיה טבול באזני המן שפירורים מהם זלגו לתוך היין.

בפורים נפתחו אצלי כמה וכמה בקבוקים, חלקם נגמרו בפורים וחלקם אחרי, אחד מהם היה מגנום "בלנד השמחה 2018" למזלי הטוב נשאר ממנו מעט לאחרי פורים ומתברר שיום ואפילו יומיים אחרי הפתיחה הוא עשרת מונים יותר טוב ונעים לשתיה.

הבקבוק הוא מגנום-1.5 ליטר שעשוי מבלנד של ענבי סירה ומרלו מהמדבר (רמת נגב) שני זנים אלו יחד נותנים לו מבנה ומורכבות מעניינת.

13% אלכוהול כשרות: הרב ווסטהיים. והמחיר: 200 ש"ח או 350 ש"ח לזוג. לרכישה לחץ.

לחיים ושבת שלום

שרגא – אתר היין הכשר