2021/10/18     י"ב חשון התשפ"ב

משל לאלול

מסופר על מלך שנסע לטיול ביער

ולפני צאתו קרא לשלושת השרים החשובים בממשלתו ונתן לכל אחד מהם בקבוק יין משובח, וציוה עליהם לשמור על היין ולא לגעת בו עד שיחזור!
והנה לאחר שהמלך נסע, פתח השר הראשון את בקבוק היין ושתה את כולו. ואילו השני שמר ולא נגע ביין, ואילו השלישי שתה מחצית מהיין!
וכעבור מספר ימים חזר המלך וקרא להם. והנה ראה כי השר הראשון שתה את כל היין, ולכן ציוה להורגו, כי הוא ״מורד במלכות״! ואילו השני שהביא את כל היין בשלמות, נתן לו המלך פרס ״אלף רובל״. ולשלישי ששתה חצי מהבקבוק, נתן לו המלך ״אלפיים רובל״!
התפלאו כולם מאוד ושאלו את המלך: מדוע נתת לשר ששתה חצי מהבקבוק יותר כסף מאשר לשר שלא שתה כלל ושמר בנאמנות רבה על היין?
והשיב להם המלך: תדעו לכם שרק אני מכיר את טעמו של היין, ואדם שטועם ממנו, קשה מאוד שלא ימשיך ללגום ממנו, ולכן השר שלא שתה מהיין, לא ידע מהטעם הנפלא שיש ביין, לכן הוא לא עמד בנסיון קשה, אבל זה ששתה וטעם חצי מבקבוק היין, היה לו הרבה יותר קשה שלא להמשיך ולשתות את החצי השני של הבקבוק, ולכן מגיע לו שכר כפול!
והנמשל: אשרי האדם שבחודש ״אלול״ מתעורר ושב אל אביו שבשמיים, כיון שהוא טעם את טעם החטא כל השנה, ובכל זאת הוא מוותר עליו ושב בתשובה שלימה, על כן זוכה הוא בימים אלו לשכר כפול מהשמיים, וזוכה לשפע וברכה ולשנה טובה ומתוקה!

"למען שמו באהבה" GOOGLE+