2019/02/19     י"ד אדר א' התשע"ט

חילופי גברי ביקב מצודה

אחרי שבעה בצירים היינן יוסי איזיקוביץ עוזב את משרתו כיינן וכשותף ביקב מצודה.

 

ולנעליו נכנס היינן אברהם פוזן מיקב מודיעין מהישוב מתתיהו.

 

 לעמוד היקב