2019/01/18     י"ב שבט התשע"ט feed-image Feed Entries

כרטיס לתערוכת KFWE

kfwe19

 

 

יש להביא דבר צחות הנאמר בשם הגאון ר' אבלי מוילנא, שהיה רגיל לתת כתבי המלצה לצרכי צדקה לכל מי שרק ביקש מעמו. פעם אחת אירע שנתן כתב המלצה לאיזה עני כדי שיוכל להשיא את בנותיו,

קרא עוד