2020/07/04     י"ב תמוז התש"פ

לראשונה בישראל – קבלת סימן מסחר מאשר לאזור יין

יקבי יהודה והמועצה האזורית מטה יהודה

קיבלו ממשרד המשפטים אישור לרישום סימן מסחר מאשר

על פי מודל "העולם החדש"

 מבציר 2019, יינות יקבי יהודה שישאו את החותמת היוקרתית המצורפת

יהיו כאלה אשר מכילים לפחות 85% ענבים שגדלו באזור היין האיכותי

ועמדו בקריטריונים של ועדה מקצועית 

הגפן, יותר מכל גידול חקלאי אחר, הינה תבנית נוף מולדתה. מיקום הכרם ותנאי הגידול הסביבתיים הקיימים בו, מהווים השפעה של ממש על אופי הענבים ועל איכותם וקובעים את הבסיס לטעמו, לניחוחו ולטיבו של היין אשר יתקבל מהם. זוהי הסיבה לכך שרבים מן היינות האיכותיים בעולם מוכרים ואהובים לאו דווקא בזכות זן הענבים, היקב או היינן, אלא על פי שמו של אזור הגידול ממנו הגיעו הענבים.

אזורי יין נחשבים ומוערכים כמו בורדו, בורגונדי, טוסקונה, פיאמונטה ואחרים ידועים בזכות גפניהם האיכותיות ושיטות הפקת היין הייחודיות שלהם ומספיק לציין את שם האזור כדי לקבל חותמת איכות ליין.

לאורך ההיסטוריה היו הכרמים והיקבים בשטחי המועצה אזורית מטה יהודה חלק בלתי נפרד מהנוף, אזורי גידול הגפנים שבה הם מהאיכותיים במדינת ישראל ורישומם נשאר חקוק על כל צעד ושעל. כיום ניתן לומר כי נעשה צעד גדול מאוד לבסס את ההכרה באיכויות אלה באופן רשמי.

בחודש באפריל 2019 נרשם לראשונה בארצנו סימן מסחר מאשר לאזור יין בארץ, הוא סמל מועדון היין של "יקבי יהודה" ובכך הפכו "יקבי יהודה" והמועצה האזורית מטה יהודה לחלוצים במדינת ישראל.

סימן המסחר המאשר יוכל להופיע על כל תווית של יין שלפחות 85% מהענבים שבו גדלו בגבולות האזור שסומן במפה שהוגשה כחלק מן הבקשה שאושרה. היקבים המעוניינים בכך, ושעומדים בקריטריונים שהוגדרו בבקשה למשרד המשפטים אשר נבנו על סמך המקובל בעולם, יוכלו לפנות לוועדה ייעודית שהרכבה הוגדר בתקנון, ובמידה ויעמדו בתנאים, ישולב הסימן המאשר על גבי הבקבוקים.

אזור היין של יהודה – מצוינות זוכה להכרה

תעשיית היין האזורית של מטה יהודה מהווה מקור פרנסה למאות משפחות ועשרות משקים חקלאיים, ומשמשת עוגן תיירותי למרחב כולו. היין הפך לחלק מהתרבות של תושבי האזור ובכל יום מחדש מממשים מאות ייננים, כורמים וחקלאים ברחבי מטה יהודה את חזון "אזור היין", בחדוות יצירה והנאה צרופה.

עשרות היקבים ברחבי אזור מטה יהודה הפכו לא מכבר לשם דבר בתעשיית היין הישראלית, "דרך היין" של מטה יהודה הוא מפעל משגשג ופורח, הנחשב לפרויקט הדגל של האזור כולו ולמקור לגאווה ישראלית בינלאומית.

כבר למעלה מ-25 שנה שהמועצה האזורית מטה יהודה, החולשת על רוב אזורי הגידול של יהודה, משתפת פעולה עם יקבי האזור לקידום תעשיית היין והתיירות האזורית. במסגרת שיתוף פעולה זה הוקם מועדון היין האזורי "יקבי יהודה", במסגרתו מתקיים מעל 20 שנה פסטיבל יין אזורי - הראשון בישראל - וכן פותחה דרך יין העוברת בין היקבים והכרמים במרחב.

כחלק משיתוף הפעולה ולשם פיתוח האזור מבחינה תיירותית, הוחלט לקדם גם את ההכרה החוקית באזור יהודה, כאזור יין רשמי ראשון בישראל.

במרץ 2017 נפגשו חברי מועדון "יקבי יהודה" והסכימו על הגשת בקשות רשמיות למשרד המשפטים להכרה כאזור יין. בשלב ראשון פנתה המועצה למומחים שונים במטרה לקבל סקירות מקצועיות אודות אזור יהודה, בדגש על נושאי גידול הענבים, ההיסטוריה והגיאוגרפיה. בעקבות סקירות מקצועיות אלו הוחלט להגדיר את גבולות אזור היין באופן מצומצם ומדויק ככל הניתן, ולחלק את שטחו לשני אזורי משנה, אשר יבטאו את השונות הפנימית הקיימת בתוך האזור, על אף מרכיביו ההומוגניים הכלליים. 

בראשית שנת 2018, על סמך חוות דעת המומחים, הוגשו למשרד המשפטים הבקשות הרשמיות לרישום סימן מסחר מאשר - Certification Mark, בהתאם למודל של "העולם החדש" של היין, וכן בקשה לכינוי מקור - Appellation of Origin, בהתאם למודל "העולם הישן", והכל בהתייחס ליינות המיוצרים מענבים הגדלים באזור המוגדר. שתי הבקשות מתייחסות לאזור היין "יהודה" ולאזורי המשנה: "הרי יהודה" (שטח ההר הגבוה, ללא מדבר יהודה) ו"מורדות יהודה" (השטח שממערב להרי יהודה, בין קווי גובה 300-400 לשפלת החוף התיכונה).

מבציר 2019 והלאה צפוי קהל צרכני היין בישראל ובעולם לפגוש בסימן מזהה ייחודי זה על תוויות בקבוקי היין של יקבי האזור, סימן המעיד ומבטיח כי היין יוצר מענבים משובחים אשר גדלו בהנאה בתחומי אזור היין האיכותי של "יהודה", או באחד מאזורי המשנה שלו "הרי יהודה" או "מורדות יהודה". 

1314