2019/08/23     כ"ב אב התשע"ט

פרשת מקץ תשע"ט, רוזה, יקב גתו.

rose18פרשת מקץ תשע"ט, רוזה 2018, יקב גתו.

בפרשת השבוע מסופר שיוסף אמר לאחיו, שאין להם מה לפחד ממנו, הנימוק הוא כי "את האלקים אני ירא" (בראשית מב/יח). כלומר: אני לא נושך, לא מעניש, לא עושה רע, מדוע? כי אני ירא אלקים. 'ירא אלקים' לא רוצה להסתבך עם החוק, ולא עושה דברים רעים.

מעודי תמהתי האם למי שעושה דברים טובים יש הגדרה אחרת, או שבתוך ההכללה "ירא אלקים" נכנסות  גם פעולות חיוביות.  עד שמצאתי את שאהבה נפשי, ותתפלאו לשמוע שזה קשור ליין, ולא סתם יין, אלא ליינות משובחים.

מסופר בגמרא שלרבי ינאי היה אריס שמביא לו בכל יום שישי סלסלת פירות. פעם אחת בושש האריס מלהגיע, רבי ינאי חשש  שהוא יאחר עד שתיכנס השבת, ובשבת אי -אפשר לעשר את הפירות, על כן הוא התחכם, לקח קצת פירות טבל שצמחו בגינתו, ועישר אותם על הפירות שיגיעו בשבת.

לאחר מעשה החל רבי ינאי להרהר, האם נכון היה לעשות כך. הוא הרי עישר 'שלא מן המוקף', כלומר: הפירות לא היו ליד המעשרות, ואולי לא נכון לעשות כך. בצר לו הלך רבי ינאי אל רבי חייא ושטח בפניו את השאלה. רבי חייא ציטט באזניו פסוק מהנאמר במעשר שני: "למען תלמד ליראה   את ה' אלקיך" (דברים יד/כג), ורבי חייא עשה לו חשבון שהכוונה לכאלה דוגמאות של מעשר, שהתורה מאשרת אותן בגלל "עונג שבת"! (יבמות צג/א-ב וברש"י שם). לקרוא ולהתפעל, מצווה לעשר אפילו שלא מן המוקף, בשביל "עונג שבת" שהתורה מגדירה אותו: "למען תלמד ליראה את ה' אלקיך".

חבל שלא ידענו את זה עד היום. מי לא קונה "עונג שבת" לרוב. בתורה כתוב שזו הדרך ללמוד יראת אלקים.

אינני יודע אם ליין משובח מתאים להעניק שם "יראת שמים", ולסידרה עוד יותר גבוהה "יראת הרוממות". אבל כנראה שיש חכמים שמצליחים להגיע לפסגות כאלה באכילה משובחת, כשהיא מודגשת: "לכבוד שבת קודש". לשם כך לא צריך לשנות שום דבר בשלחן השבת, אלא רק לסובב כפתור אחד קטן בשכל.

אם אפשר להגיע לכאלה פסגות במצוות 'עונג שבת', מתאים היה להציע יינות בלפחות -500 ש"ח. אבל למה לקפוץ בבת אחת כל כך הרבה מדרגות, אבל גם סביבות המאה ש"ח יש דברים שבהחלט עונים לדרישה: "עונג שבת".

בטעימת יינות של "יקב גיתו" שהשתתפתי השבוע (פורום 'טועמיה') טעמנו מגוון יינות נהדרים. אבל אני רוצה לספר דווקא על ה'רוזה' של היקב שהוא לא עוד יין בסגנון לבן רק בצבע ורוד, אלא זה פשוט יין אדום בהיר.

בלנד של קריניאן וגרנאש, יין עם נוכחות מכובדת וכתפיים רחבות, אולי אפילו מידי בשביל יין שלא מצפים ממנו להיות כזה, אבל היין עוד צעיר ויצא ממש כמה שעות לפני שטעמתי אותו מהחבית, אז יש לו פוטנציאל טוב ובטוח הוא יהיה ברמה גבוהה כמו כל היינות של מלכיאל היינן של יקב גתו.

לחיים

שבת שלום וחנוכה שמח

שרגא

לעמוד היקב