2020/05/30     ז' סיון התש"פ

פרשת לך לך תשע"ט, סדרת היובל, יקבי ירושלים.

Carignanפרשת לך לך תשע"ט, סדרת היובל, משכנות שאננים, קריניאן שיראז, יקבי ירושלים.

אנו מכירים את הכלל: "גדולה לגימה שמקרבת לבבות" (סנהדרין קג/ב), אבל בפרשת השבוע אנו מוצאים איש אדיב שכיבד ביין וזה דווקא הרחיק אותו.

אברהם אבינו חזר עטור נצחון במלחמה נגד חמשת המלכים, מלכי -צדק הכהן מלך שלם בא לקראתו עם לחם ויין, בירך אותו וגם הוסיף ברכה לה'. בגלל שהוא טעה להקדים את כבוד אברהם לכבוד ה', הוא הפסיד את הכהונה, ומעתה היא מגיעה לזרעו של אברהם אבינו, דרך אהרן הכהן ובניו (נדרים לב/ב). אמנם גם אברהם הוא מזרע שם, אך אם לא טעות זו, יכולה היתה הכהונה להיות הרבה יותר רחבה, כפי שקבע נח בזמן פילוג האנושות: "יפת אלקים ליפת, וישכון באהלי שם" (בראשית ט/כז). מבארים חז"ל: "אף על גב ש'יפת אלהים ליפת', אין השכינה שורה אלא באהלי שם" (יומא י/א). הכוונה לבני ישראל שהם מזרע שם. גם שלמה המלך ושאר בוני המשכן, זכו לכך בגלל שהם מבני בניו של שם, והם אלה שקיבלו את התפקיד לבנות את 'אהלי שם'.

היופי והאסטטיקה יהיו אצל בני יפת האירופיים, אבל כבוד ה' יהיה אצל בני שם. מאז טעות זו של שם, עבר כבוד ה' לשכון רק אצלנו.

מלכי-צדק אמנם החמיץ את ההזדמנות להיות הכהן של האנושות, אבל אישיותו השאירה רשמים ושורשים בהיסטוריה, ושמו משובץ בכתר הכהונה. שהרי כבר בזמנו היתה ירושלים קדושה, אז היא נקראה 'שלם', והוא היה 'מלך שלם" (בראשית יד/יח). התוספת 'ירו' - יראה הגיעה אחר כך. זאת אומרת שאת המקום שלו תפסו בניו היהודים, והכהנים נחשבים במידת מה כממשיכי דרכו, למרות שהוא ניתק את עצמנו מהכבוד הזה, והכהנים הם בני אהרן ולא בני שם. אבל הם משרתים בירושלים הנקראת על שמו של 'שם', ובבית המקדש שנקרא 'אהלי שם'. על כן כל שונאי ישראל הם 'אנטישמיים'.

למרבית הפלא, הערבים הרי גם הם מזרע שם, אך האנטישמיות העולמית אינה כוללת אותם, הערבים בעצמם אנטישמיים, בגלל שינאתם את בני ישראל, מפני שרק אנו ממוקדים כבני שם.
אכן לכל אורך ההיסטוריה כיוונו האנטישמים את חיציהם המורעלים דווקא על ירושלים, וכל מלחמות הדת, מסעי הצלב והמלחמות של המוסלמים וכדומה, נועדו כדי 'לגאול את ירושלים מכופרים'. 

כיון שאנו ממוקדים בירושלים אכתוב על יין שמיוצר ביקב ירושלמי ויתכן שהוא גם היקב המסחרי היחיד שנמצא שם "יקבי ירושלים"  היין מ 'סדרת היובל, משכנות שאננים, קריניאן-שיראז 2016', יין אלגנטי ונעים לשתיה מעט טאנינים ריחות של פירות אדומים וטעם שיורי ארוך וטוב.

מחיר: 80 ₪  כוהל:12.5%.

כשרות: רבנות מהדרין ירושלים, בד"צ בית יוסף, בד"צ מנצסטר, .O.U, ועד רבני חב"ד.

לחיים ושבת שלום

שרגא

לעמוד היקב