2019/08/23     כ"ב אב התשע"ט

פרשת כי תצא תשע"ח, עובדיה ברטנורא, קיאנטי.

Ovadia Chiantoפרשת כי תצא תשע"ח, עובדיה ברטנורא, קיאנטי, טוסקנה, איטליה.

הנושא המפורסם: "מצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עבירה", בולט מאד בפרשה שלנו, משני הצדדים שלו. על "כי תבנה בית חדש", כותב רש"י:  אם קיימת מצות שלוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצות מעקה, שמצווה גוררת מצוה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים, לכך נסמכו פרשיות הללו (דברים כח/ח).

כך גם לצד הפוך: על "ושם לה עלילות דברים", כותב רש"י: עבירה גוררת עבירה, עבר על "לא תשנא",  סופו לבוא לידי לשון הרע (דברים כב/יד). שני הקצוות הללו אינם שני דברים נפרדים, אלא אפשר להגדיר אותם בלשון נופל על לשון, כמו ש"עבירה גוררת עבירה", כך "אוירה גוררת אוירה". זו אינה מליצה, כי הספר נפש החיים  מרחיב לבאר שמקיים המצוה אפוף ברוח הקודש וסיוע מהשמים להצליח להשלים את התכנית שלו, וכך גם בעבירה, אפוף החוטא ברוח טומאה, שתדרדר אותו כלפי מטה.

דרכים רבות ישנן כיצד ליצור אוירה, יין הוא קטאליזטור נהדר לכך,  גם לצד החיובי וגם לצד שלא כדאי להזכיר אותו בחודש אלול, ואולי אף פעם לא.

בדרך כלל זה תלוי באופן של מזיגת הכוס הראשונה, אמנם תמיד אפשר לסגת ולשנות כיוון. כשמתחילים באוירה אוהבת ושמחה, קל להבין את הפסוק: "ויין ישמח לבב אנוש" (תהילים קד/טו), וכשהאוירה קצת רדודה ומזלזלת, יגיעו המסובין להבנת הפסוקים הרבים המדברים בגנות שותי היין.

היין והשמחה של שבת זו, היא גם תחילת של פרידה מהשנה החולפת, אבל היא גם כבר קצת כניסה לשנה הבאה עלינו לטובה וברכה.

בשנה זו נותרו לנו שלוש שבתות, כדי לקבוע בהן 'חזקה' של שתיה נבונה ומבוקרת, משמחת ומגבשת.  זו סיבה להמליץ דווקא על יין שונה קצת, 'קיאנטי' שמו והוא שונה בעיקר בזן שאותו הוא מרכיב סנג'ובזה יין איטלקי של 'עובדיה ברטנורא' ממחוז קיאנטי שנמצא בחבל טוסקנה שבאיטליה. היין מיובא ע"י 'חברת צור'. צבע היין אדום נוטה קצת לחום, גוף קל, חמיצות טובה וריחות של פירות אדומים ופרחים יבשים.

המחיר כ80 ₪

כשרות: הרב מנחם מאיר ווייסמאנדל מונסי, בד"צ בית יוסף,  O.U

לחיים ושבת שלום

שרגא

לעמוד היקב