2018/09/20     י"א תשרי התשע"ט

פרשת כי תבוא תשע"ז, יקב חמש אבנים.

cha5 אבנים FIVE STONES, שרדונה 2016

בפרשת השבוע מוצאים אנו קרוב למאה פסוקים של תוכחה חריפה. בין היתר נאמר שם: "כרמים תיטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת" (דברים כח/לט).

אין צורך לגשת לאגרונום ולשאול אותו איזה תולעים מזיקים לגפן, לא בגלל שאין כאלה, ההיפך הוא הנכון, ישנו 'צי' שלם, גדולות וקטנות, חלקן פוגעות בגזע, אחרות בעלים ואחרות בפירות. הצד השווה שבכולן הוא הנזק. גם נזקים בקטריאליים יכולים להיכנס לקטגוריה זו, כי גם 'חיידק' הוא תולעת, אמנם קטנה, שצריך בשבילה מיקרוסקופ, ולא לכל החיידקים יש צורה מאורכת כמו תולעת, ובכל זאת יכולים כל הנזקים האפשריים להיכלל בקללה זו, גם יין חמוץ ומעופש זו תולעת!  עוד נזקים עלולות התולעים לעשות, כגון כירסום חבית עץ. אבל גם נזקים טכניים ישירים ועקיפים, יכולים להיכלל בזאת, אפילו ברז מתכת שמחליד ונוטף, גם זה יכול להיכלל ב"תולעת הנזקים".

נזק בעקבות קצר שגרם עכבר שכירסם את כבל החשמל, הוא גם סוג של תולעת.

ככל שהיקב רכש ענבים משובחים יותר, והשקיע בהם יותר עבודה וזמן, גם ה'תולעת' יכולה לעשות נזק משמעותי יותר.

בקיצור אפשר להציע לכורם וליקב רשימה ארוכה של נזקים אפשריים, שצריך להיזהר מהם, ובודאי שהזהיר פוגש פחות נזקים. פרשת השבוע מציעה את ה"מאסטר קי". אנחנו נהיה בסדר עם ה', והוא יהיה בסדר איתנו.

יקב שזוכה לא לפגוש שום 'תולעת' מכל סוג שהיא, עשוי בזהירות ובכובד ראש, להניב תוצרת מבורכת שתפאר כל שלחן של שמחה.

השבוע טעמתי יין שמבלי לעקוב אחר כל הזמן שהוא היה ביקב, ועוד חצי שנה בכרם, ברור לי שכל התולעים למיניהן פסחו מעליו. זה לא בגלל סוג הענבים, או מיקום הכרם, אלא כמו שכתוב בפרשה, שבעל הכרם זכאי לברכה מאת ה'. ליקב קוראים 5 אבנים FIVE STONES זה יקב די חדש והוא מכוון גבוה מאוד הכרמים הם של משפחת תמיר מגבעת ישעיהו, והיין הלבן שרדונה הוא ממש מושלם מחירו 140 ₪ והוא תסס התיישן 8 חודשים בחביות יין מאוזן ונעים מאוד לשתיה.

נשתה את היין שנעשה ללא פגיעות, ונחזיר לה' ברכה מרובה על הטוב שהשפיע לבריותיו.

שבת שלום

לעמוד היקב