פרשת יתרו תשע"ז, יקב אור הגנוז, הר סיני.

harsinay14יקב אור הגנוז, הר סיני, סגנון קהור

עשרת הדברות מופיעים בתורה פעמיים.

פעם אחת במתן תורה השבוע, ופעם נוספת בחומש דברים, כשמשה רבינו שיחזר באזני העם את כל מאורעות המדבר.

העשרה הם אותם עשרה, אבל ישנם שינויים בולטים ביניהם (ב"ק נד/ב-נה/א).

אציין אחד: בפרשה שלנו כתוב: "זכור את יום השבת", ובחומש דברים כתוב: "שמור את יום השבת".
בכל אופן ב'לכה דודי', בחר המשורר לכתוב: "שמור וזכור בדבור אחד", ולא "זכור ושמור", למרות שה'זכור' כתוב קודם.
הסיבה פשוטה; 'לכה דוד' מסודר לפי שם המחבר, אם היו קוראים 'זלמן' הוא היה כותב: "זכור ושמור", אך קראו לו 'שלמה', לכן הוא פתח באות ש': "שמור וזכור".

תכל'ס. 'זכור' זה בפרשת השבוע. ההלכה מלמדת אותנו: "זוכרהו על היין" (פסחים קו/א). זה המקור למצוות הקידוש בכניסת השבת.

ויין, כבר אמרנו, זה יין יבש, לא מתוקים למיניהם, או מיץ ענבים, כי רק הוא כשר לנסכים. זה לא אומר שאסור להחזיק בבית יין מתוק, מי שאוהב אותו, הוא יכול להיות מצויין כקינוח, ואכן יש יינות מיוחדים לקינוח.
ועל אחד מהם שאמנם כבר כתבתי והמלצתי עליו, אבל לכבוד מתן תורה שבפרשתנו מתאים לכתוב על יין "הר סיני" של 'יקב אור הגנוז'.

יין 'בסיגנון קהור', כשענבי קברנה הסובניון והמרלו הגיעו ליקב הם הוקפאו לשלושה ימים, לאחר המיצוי של התירוש הוא חומם באש טבעית של עצי זית, ורק אחרי התסיסה הכניסו את היין להתיישן שנה בחביות עץ שנמצאות בחוץ תחת כיפת השמים. 15% אלכוהול 100 ש"ח.

לחיים ושבת שלום

שרגא

לעמוד היקב