פרשת ויגש תשע"ז, יקב מצודה, הר איתן.

har eitan12תמונות:רונן שטלצריקב מצודה, הר איתן, 2012

בפרשת השבוע מסופר, שיוסף שלח ליעקב "מטוב מצרים", כלומר: "יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו" (מגילה טז/ב).
נאמר בגמרא שעד גיל ארבעים בריאה האכילה, ומאז יש לשים יותר דגש על שתיה (שבת קנב/א).
מאז הלידה עד אמצע החיים נמצא הגוף בעליה, ולצורך בניית רקמות ועצמות, הוא זקוק לחומרי יסוד, שאותם הוא מוציא מהמזון.
אחר גיל ארבעים, מאט קצב חילוף החומרים, והגוף זקוק לתחזוקה שוטפת.
הצעירים, שמרץ הנעורים שלהם תוסס דיו, תוספת יין לא תשפיע עליהם לטובה, אבל על הזקנים נאמר: "זקן שקנה חכמה" (קידושין לב/ב), ועד היותו זקן, השכיל שלא להיגרר אחר נוצץ וססגוני. אם מעתה יתבל את סעודותיו ביין, בכמות מדודה ושקולה, הוא יגיע למה שהעיד רב נחמן על עצמו, שאחר שתיית כמות בלתי מופרזת של יין, הוא מרגיש את עצמו צלול ועירני, להיות דיין ושופט (ערובין סד/א). הגוף העייף של הזקנים זקוק לדחיפת עידוד, שהיין מסוגל להעניק.
כיום מתעוררים המלומדים ללמוד את מרכיביו של היין, בגלל שגילו בו תכונות רבות המועילות לזקנים, אלא שאם יזדרזו לייצר יין באופן סינטטי ובכמות מסחרית, עתידים לאבד את המעלה של המזון הטבעי והמאוזן.
כמו כן, כיום מרססים בחומרי הדברה, ומייצרים את היין בשיטות טכנולוגיות עתירות ידע, מכשירים ותכשירים, גם מוסיפים בו חומר משמר ומעקר, לכן המימצאים המבריאים שהתגלו ביין, אינם אלא זעיר אנפין, דוגמא וזכר, לבריאות שהיין העניק לזקנים בימי קדם.
דווקא את הזקנים אוהב היין, כי גם היין וגם הזקנים מוכיחים, שלא הכל מתבלה עם הזמן, היין משתבח והזקן מחכים.

לכבוד שבת כזו נפלאה, אני ממליץ על יין הדגל של "יקב מצודה" 'הר איתן', 2012 שגם דעת הצעירים תהיה נוחה ממנו, בלנד 50% קברנה וכ-30% מרלו, והשאר פטיט ורדו ושירז. היין בעל צבע אדום כהה, צלול, ריחות של קפה ושוקולד, טעמים בשלים ומלאים, 14.5% אלכוהול. כ-200 ₪ .
לחיים
שבת שלום
שרגא

לעמוד היקב